• Facebook:
  • Linked In:
  • Flickr:
  • YouTube:
  • Blogger:
  • Google Reader:
  • MySpace:
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Branża kreatywna jeszcze w lekkim dołku – wyniki badań płac branży komunikacji marketingowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie SAR ogłosiło wyniki dorocznego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej, które tradycyjnie zrealizowała IDEA Management Consulting. Pokazują one, że branża nie do końca wyszła jeszcze pożegnała się z wpływem kryzysu, co jednocześnie jest bardzo wymowne i niepokojące w odniesieniu do całej gospodarki.

Dwie trzecie spośród badanych firm zakończyło 2014 rok nieznacznie zwiększając przychody lub utrzymując je na poziomie z 2013 roku. Ilość zleceń na rynku rosła szybciej. Ponad 80% firm deklaruje tu wzrost lub utrzymanie pozycji. Dlatego wzrostowi nie zawsze towarzyszył wzrost zatrudnienia czy pensji. Można wyciągnąć wniosek, że reklamodawcy oczekują więcej za te same pieniądze. Mimo przyrostu zleceń, agencje nie mogą sobie jeszcze pozwolić na inwestycje w kadry i muszą radzić sobie z zasobami, które posiadają. Firmy sektora komunikacji zmuszone są do dalszego poszukiwania źródeł zwiększania efektywności bez powiększania struktur własnych, co w branży polegającej wyłącznie na talencie ludzi jest trudne.

Tab 1. Podsumowanie roku 2014.


Przychody własne firmy
w roku 2014


%
odpowiedzi

Liczba projektów zrealizowanych w roku 2014 w porównaniu
z rokiem poprzednim

%
odpowiedzi

Stan zatrudnienia
w roku 2014

% odpowiedzi

wzrost

50%

wzrost

63%

wzrost

33%

bez zmian

14%

bez zmian

19%

bez zmian

25%

spadek

22%

spadek

7%

spadek

28%

nie ujawniamy

14%

nie ujawniamy

11%

nie ujawniamy

8%

Wstępne oceny 2015 roku również nie są optymistyczne – zdaniem większości uczestników badania wartość rynku reklamy ma zostać na podobnym poziomie, przy jednoczesnym spadku średnich stawek cennikowych (r/r) oraz stagnację w poziomach wynagrodzeń.

Tab. 2. Prognozy na rok 2015


Prognoza dla całego polskiego rynku reklamy na rok 2015


%
odpowiedzi

Liczba projektów dla własnej firmy przewidywana w 2015

%
odpowiedzi

Stan zatrudnienia
planowany w 2015

% odpowiedzi

wzrost

33%

wzrost

65%

wzrost

50%

bez zmian

67%

bez zmian

12%

bez zmian

33%

spadek

-

spadek

4%

spadek

17%

nie ujawniamy

-

nie ujawniamy

19%

nie ujawniamy

-

– Tegoroczna edycja badań płac i stawek godzinowych dobrze pokazuje co każdy zarządzający firmą marketingową czuje na co dzień – olbrzymią presję rynku by robić więcej projektów za te same lub mniejsze honoraria. Na dłuższą metę nie jest to dobre dla marek – jakość pracy branży zależy przecież od tego ile talentów uda nam się zgromadzić i zmotywować. Kondycja i sytuacja wśród agencji mówi wiele o polskiej gospodarce jako takiej. Widzimy, że większość reklamodawców nie inwestuje jeszcze tak chętnie w działania budujące marki, co świadczy o tym, że ich sytuacja finansowa cały czas nie jest w pełni optymalna. Obserwując trendy w gospodarce, zawsze warto zwrócić uwagę na kondycję branży reklamowej, gdyż w dużej mierze jest ona swoistym papierkiem lakmusowym dla kondycji sektora przedsiębiorstw – skomentował Szymon Gutkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia SAR.

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

W ramach badania wynagrodzeń SAR 2015 opracowano wycenę 143 różnych stanowisk.

Sumarycznie, w agencjach reklamowych i mediowych zmiany w rynkowych poziomach wynagrodzeń mają charakter neutralny. W obu typach badanych firm, syntetyczne wskaźniki zmiany wynagrodzeń oscylują wokół wartości zerowej. Płace na konkretnych stanowiskach ulegają zmianie w obu kierunkach. Generalnie można jednakże mówić o ogólnej stagnacji płac na rynku komunikacji marketingowej.

Prezentowane wartości przeciętnych wynagrodzeń są odpowiednikiem płacy gwarantowanej brutto (czyli jak wartość płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT). Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych - takich jak premie.

Opublikowano wyniki badania płac w sektorze PR

Na początku lipca opublikowane zostały wyniki badania wynagrodzeń w firmach sektora PR.

Więcej artykułów…

Strona 2 z 22

2