• Facebook:
  • Linked In:
  • Flickr:
  • YouTube:
  • Blogger:
  • Google Reader:
  • MySpace:
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Ciekawe studia podyplomowe z HR na jednej z najlepszych uczelni w Europie!

Jedna z najlepszych uczelni w Europie - Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza na studia MBA i podyplomowe z dziedziny HR. Wśród wykładowców - eksperci IDEA! Management Consulting.


Obecnie rekomendujemy program:
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

Informacje na temat studiów dostępne są pod adresem:

http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-dla-menedzerow-personalnych/o-studiach/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 519 22 78 www.kozminski.edu.pl

 

****************************************************************************************************************

 

 

Opublikowano wyniki badań płac w sektorze komunikacji marketingowej

W dniu 17 lipca 2014  Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej, organizowanego regularnie od kilkunastu lat. Przede wszystkim wynika z nich, że dynamika płac w agencjach mediowych była wyższa niż w agencjach reklamowych. Powstrzymany został również spadek stawek cennikowych.

Poziomy wynagrodzeń

Analizę wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, agencji mediowych oraz agencji evetowych, przeprowadziła na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR firma IDEA! Management Consulting – we współpracy z Towers Watson Data Services.

W roku 2014 opracowano rynkową wycenę 77 stanowisk w agencjach reklamowych, 53 w agencjach mediowych oraz 6 dla stanowisk o specjalizacji eventowej.

W agencjach reklamowych odnotowano przeciętny wzrost wynagrodzeń całkowitych pomiędzy rokiem 2013 i 2014 o 1,8%, aczkolwiek nie dotyczy on wszystkich stanowisk. Porównanie dla poszczególnych ról w firmach wskazuje bowiem, iż w agencjach reklamowych przeciętna płaca wzrosła dla 53% stanowisk wycenionych również przed rokiem, spadła dla 40% stanowisk a dla 7% pozostała bez zmiany. W agencjach mediowych przeciętny wzrost wynagrodzeń całkowitych wyniósł pomiędzy rokiem 2013 i 2014 o 2,7%.

Również w przypadku tych firm wzrosty nie dotyczą wszystkich stanowisk, lecz tylko 51% spośród badanych; dla 34% przeciętna płaca w roku 2014 spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla 15% pozostała na tym samym poziomie. Porównywane rok do roku wynagrodzenie całkowite obejmowało stawki zasadnicze oraz premie i nagrody.

Stawki godzinowe

Badanie SKM SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych. Rozumie się przez to pojęcie – stawkę cennikową dla danego stanowiska, prezentowaną klientom agencji reklamowej lub agencji mediowej na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu – jest to wartość za godzinę pracy wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

Zgodnie z wynikami badania, stawki godzinowe przeciętnie – dla całego rynku, nie uległy zmianie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, co oznacza powstrzymanie obserwowanej jeszcze przed rokiem dynamiki spadkowej.

Dla 44 stanowisk, aktualne stawki godzinowe wzrosły w porównaniu z rokiem 2013 lub pozostały bez zmian, a spadły dla 37 stanowisk (analizę przeprowadzono dla median stawek rynkowych).

i jedna ważna uwaga metodyczna:

Tak jak w latach poprzednich, publikacja poziomów wynagrodzeń w branży reklamy wzbudziła żywą dyskusję. Aby dobrze interpretować wyniki naszego badania, ważne jest aby pamiętać, iż opublikowane dane nie są reprezentatywne dla całego rynku, a tylko dla   konkretnej grupy firm, które wzięły udział w badaniu. Ponieważ dane do badania przekazuje czołówka działających w Polsce agencji reklamowych i domów mediowych - opublikowane dane nie muszą i nie powinny być źródłem decyzji i ocen dla wszystkich firm i pracowników sektora.

 

 

 

 

Więcej artykułów…

Strona 6 z 22

6