• Facebook:
  • Linked In:
  • Flickr:
  • YouTube:
  • Blogger:
  • Google Reader:
  • MySpace:
Polish (Poland)English (United Kingdom)

IDEA! Management Consulting

IDEA! Management Consulting była w latach 1995-2016 wiodącą firmą doradczą,  tworzącą koncepcje i oferującą innowacyjne rozwiązania zapewniające efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim, finansowym i strukturalnym.