• Facebook:
  • Linked In:
  • Flickr:
  • YouTube:
  • Blogger:
  • Google Reader:
  • MySpace:
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Wartości IDEA! Management Consulting 

W swoim działaniu IDEA! nastawiona jest na poszukiwanie dla klientów rozwiązań światowej jakości, szytych na miarę, tworzonych na czas i według ustalonego budżetu.

IDEA! gwarantuje swoim klientom, że tworzone rozwiązania będą odpowiadać ich oczekiwaniom, a także stara się, by miały one charakter przyszłościowy i innowacyjny.

IDEA! pracuje dla swoich klientów z pełnym zaangażowaniem (oddaniem), równocześnie jednak zapewniając niezależną, ekspercką ocenę sytuacji i proponowanych zmian.